Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Điều gì diễn ra từ việc Taliban trở lại nắm quyền ở Ápganixtan
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:14
8878 Lượt xem

Điều gì diễn ra từ việc Taliban trở lại nắm quyền ở Ápganixtan

TS TRẦN TUẤN SƠN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS VŨ ĐỨC THO

Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Ngày 15-8-2021, Taliban đã giành quyền kiểm soát Thủ đô Kabul của Ápganixtan, nó không chỉ đánh dấu sự trở lại nắm quyền của Taliban sau 20 năm bị bị tấn công, truy đuổi mà còn phản ánh về những yếu kém của chính quyền Ápganixtan và sự thất bại của Mỹ kể từ sau khi can thiệp vào quốc gia này vào năm 2001 thông qua cuộc chiến chống khủng bố. Bài viết góp phần làm rõ quá trình trở lại nắm quyền của Taliban; nguyên nhân sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Ápganixtan và sự thất bại của Mỹ tại quốc gia này.

Từ khóa: khu vực Nam Á, Ápganixtan, Taliban.

Thông tin tuyên truyền