Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chính sách tôn giáo của Nhật Bản từ năm 1945 đến nay
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:16
8328 Lượt xem

Chính sách tôn giáo của Nhật Bản từ năm 1945 đến nay

TS PHẠM THANH HẰNG

Viện Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Dưới góc độ xã hội học tôn giáo, Nhật Bản là một quốc gia rất độc đáo với sự hiện diện của nhiều loại hình tôn giáo khác nhau. Bài viết phác họa bức tranh về đời sống tôn giáo Nhật Bản, khái quát những vấn đề cơ bản trong chính sách tôn giáo của quốc gia này, từ đó, đúc kết một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo hữu ích cho Việt Nam.

Từ khóa: tôn giáo ở Nhật Bản, chính sách tôn giáo của Nhật Bản.

Thông tin tuyên truyền