Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quyền lực chuẩn mực trong quan hệ quốc tế
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:18
8769 Lượt xem

Quyền lực chuẩn mực trong quan hệ quốc tế

TS LÊ LÊNA

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Quyền lực chuẩn mực là một nội dung quan trọng trong nghiên cứu quan hệ quốc tế (QHQT). Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, việc triển khai quyền lực chuẩn mực nhằm nâng cao vị thế, ảnh hưởng trong khu vực cũng như tạo môi trường có lợi nhất cho đất nước với những chính sách đối ngoại phù hợp, thuyết phục và sử dụng các nhóm thúc đẩy chuẩn mực là vô cùng cần thiết. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp cơ sở, mã số CS.2021.04, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: quyền lực chuẩn mực, quyền lực, quan hệ quốc tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền