Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:20
7500 Lượt xem

Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

PGS, TS TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, trước sự đánh phá khốc liệt của kẻ thù, tuyến vận tải chiến lược này đã hoạt động liên tục trong 14 năm (1961 - 1975), với hành trình hàng chục vạn hải lý, trở thành con đường huyền thoại, là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Từ khóa: Đường Hồ Chí Minh trên biển, tuyến vận tải chiến lược, Đoàn 759, Đoàn 125.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền