Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đồng chí Lê Đức Thọ và tư duy đổi mới trong công tác cán bộ
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:23
7772 Lượt xem

Đồng chí Lê Đức Thọ và tư duy đổi mới trong công tác cán bộ

PGS, TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX. Đặc biệt, trong công tác tổ chức cán bộ, Đồng chí đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911- 10/10/2021), bài viết mong muốn góp phần làm sáng tỏ một số quan điểm trong tư duy đổi mới về công tác cán bộ của Đồng chí và giá trị đối với công tác cán bộ hiện nay.

Từ khóa: Lê Đức Thọ, tư duy đổi mới, công tác cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền