Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân ở địa phương, nhìn từ thực tiễn tỉnh Bến Tre
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:24
7658 Lượt xem

Phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân ở địa phương, nhìn từ thực tiễn tỉnh Bến Tre

ĐỖ THỊ THU THẢO

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm từ thực tiễn, Bến Tre đã thiết lập và thực thi nhiều chương trình, dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) nói chung và khu vực doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nói riêng. Bài viết khái quát kết quả phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân, làm rõ một số vấn đề đặt ra. Từ nghiên cứu trường hợp Bến Tre, tác giả làm rõ hơn một số đặc điểm có tính phổ quát với phát triển khu vực doanh nghiệp này trong bối cảnh địa phương.

Từ khóa: doanh nghiệp tư nhân, Bến Tre.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền