Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở tỉnh Gia Lai
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:26
7665 Lượt xem

Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở tỉnh Gia Lai

TS LÊ THỊ THANH HUYỀN

Học viện Chính trị khu vực III

TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LIÊN

Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Gia Lai là tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thích hợp phát triển các cây công nghiệp, trong đó cà phê, hồ tiêu được xác định là những mặt hàng nông sản (HNS) xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu các mặt hàng này trong những năm qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bài viết phân tích thực trạng, chỉ ra hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị HNS xuất khẩu chủ lực, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững.

Từ khóa: nâng cao giá trị, hàng nông sản xuất khẩu, Gia Lai.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền