Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thể chế điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:27
7915 Lượt xem

Thể chế điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

NCS TRẦN HỮU ĐỒNG

Ban Kinh tế Trung ương

TS HÀ HUY NGỌC

Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Phát triển và liên kết kinh tế vùng là một trong những vấn đề quan trọng, luôn được nhấn mạnh trong các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức điều phối vùng tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị chính sách trong thời gian tới.

Từ khóa: thể chế điều phối liên kết vùng, đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền