Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:30
8242 Lượt xem

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

TS NGUYỄN VINH HƯNG

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Học viên cao học Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị (UTM)

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Công ty hợp danh là công ty duy nhất thuộc hình thức của loại hình công ty đối nhân tại Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, các yếu tố của công ty đối nhân đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh. Bài viết nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, từ đó, chỉ ra các hạn chế, bất cập và đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: cơ cấu tổ chức, công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền