Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Văn hóa truyền thông trong hoạt động báo chí ở Việt Nam
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:31
8487 Lượt xem

Văn hóa truyền thông trong hoạt động báo chí ở Việt Nam

NCS Nguyễn Thị Kim Ngọc

Tạp chí Cộng sản

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Văn hóa truyền thông là một bộ phận, một phương diện của văn hóa - xã hội. Từ phương diện quản lý văn hóa, bài viết tập trung làm sáng tỏ khái niệm văn hóa truyền thông, phân tích làm rõ thực trạng ưu điểm, hạn chế, các xu hướng phát triển của văn hóa truyền thông; đề xuất một số giải pháp để giải quyết những vấn đề đang đặt ra, nhằm phát triển văn hóa truyền thông trong hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: văn hóa truyền thông, văn hóa truyền thông trong hoạt động báo chí.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền