Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Viện Lãnh đạo học và Chính sách công - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:48
8903 Lượt xem

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

PGS, TS LÊ VĂN CHIẾN

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công qua 10 năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Bài viết điểm lại những thành quả và hạn chế trong 10 năm xây dựng và trưởng thành của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, đồng thời khẳng định định hướng, tầm nhìn phát triển của Viện trong những năm tiếp theo.

Từ khóa: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, xây dựng và phát triển.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền