Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giảng dạy lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:53
8009 Lượt xem

Giảng dạy lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PGS, TS BÙI THỊ KIM HẬU

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung trong giảng dạy lý luận chính trị, đòi hỏi người giảng viên bên cạnh việc nắm vững các nội dung đấu tranh cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, xác định được phương pháp, cách thức có hiệu quả.

Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giảng dạy lý luận chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền