Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất     Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo - Kỳ vọng và các thách thức trong bối cảnh mới
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:56
8889 Lượt xem

Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo - Kỳ vọng và các thách thức trong bối cảnh mới

PGS, TS TRẦN THỊ THANH THỦY

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

 

Tóm tắt: Hiệu quả lãnh đạo không chỉ đến từ các nỗ lực từ phía lãnh đạo, mà còn phụ thuộc vào cách các bên liên quan tương tác, tiếp nhận và phản ứng đối với các hoạt động lãnh đạo. Hình ảnh lãnh đạo (HALĐ) khu vực công có tác động tổng thể, trực tiếp và lâu dài đến thái độ và năng lực của các bên liên quan. Chính vì vậy, xây dựng HALĐ là mối quan tâm có tính chiến lược và thực chất để tạo ra sự đồng thuận, niềm tin, sự ủng hộ cũng như cải thiện năng lực của các bên liên quan để họ đồng hành với quá trình lãnh đạo. Tuy nhiên, xây dựng HALĐ có nhiều thách thức như sự ngộ nhận, nhận thức sai lệch, hay các nguy cơ từ mạng xã hội...

Từ khóa: Hình ảnh lãnh đạo, xây dựng hình ảnh lãnh đạo, lãnh đạo công, hiệu quả lãnh đạo.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền