Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của người lãnh đạo trong xây dựng năng lực thích ứng của cộng đồng ứng phó với nghịch cảnh
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:24
8294 Lượt xem

Vai trò của người lãnh đạo trong xây dựng năng lực thích ứng của cộng đồng ứng phó với nghịch cảnh

TRẦN HƯƠNG THANH

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Ngày nay, mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng đều có nguy cơ phải đối mặt với nghịch cảnh. Xây dựng năng lực thích ứng của cộng đồng là một phần nền tảng trong xây dựng sức mạnh và tăng sức chịu đựng của quốc gia, cộng đồng với nghịch cảnh. Đó là quá trình tạo dựng năng lực về vật chất, hệ thống, cấu trúc và năng lực xã hội. Quá trình đó nổi bật lên vai trò của người lãnh đạo, là những người phát triển chiến lược, thiết lập các chính sách giảm thiểu rủi ro, ứng phó nghịch cảnh, huy động các nguồn lực ứng phó với nghịch cảnh, kết nối hiệu quả giữa các bên liên quan trong và ngoài cộng đồng.

Từ khóa: lãnh đạo, năng lực thích ứng, cộng đồng, nghịch cảnh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền