Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác hợp tác quốc tế phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:25
8759 Lượt xem

Công tác hợp tác quốc tế phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS HOÀNG VĂN NGHĨA

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Cùng với sự hình thành và phát triển mạnh mẽ các mặt công tác của Học viện, hoạt động hợp tác quốc tế đã và đang ngày càng mở rộng và phát triển, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu và tư vấn chính sách. Bài viết phân tích và làm rõ quá trình phát triển, đóng góp của hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện và những nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hợp tác đào tạo cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền