Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tạp chí Lý luận chính trị góp phần quan trọng vào công tác lý luận của Đảng
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:31
9215 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị góp phần quan trọng vào công tác lý luận của Đảng

PGS, TS LÊ VĂN LỢI

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Lời giới thiệu: Trên cơ sở điểm lại những đóng góp của Tạp chí Lý luận chính trị đối với công tác tư tưởng, lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng qua 45 năm với 524 số, bài viết đề xuất một số phương hướng nhằm xây dựng Tạp chí lớn mạnh, góp phần thiết thực vào nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: Tạp chí Lý luận chính trị; công tác tư tưởng, lý luận; ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền