Trang chủ    Bài nổi bật    Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 15:57
706 Lượt xem

Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

(LLCT) - Chiều ngày 29-12, Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hoàng Khôn Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội thảo từ điểm cầu Hà Nội - Ảnh: vnanet.vn

Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận, chiều ngày 29-12, Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước”.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Trưởng đoàn hai bên khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình hình mới; nhấn mạnh đây là dịp để hai bên cùng tổng kết và chia sẻ những thành tựu về lý luận và thực tiễn, cũng như kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn tại Hội thảo - Ảnh: vnanet.vn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, với nhận thức chủ nghĩa xã hội vừa mang tính phổ biến, vừa có tính đặc thù, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn không ngừng nghiên cứu, tìm tòi mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu có tính lịch sử trong công cuộc đổi mới khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển đất nước. Càng đi sâu vào tiến trình đổi mới, càng đối mặt với những khó khăn, thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam càng ý thức đầy đủ hơn tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đã thông qua “Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng”, qua đó tổng kết những thành tựu lý luận và thực tiễn cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong suốt 100 năm qua.

Hai bên nhất trí cho rằng, với tinh thần trao đổi khoa học, thẳng thắn, Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa hai Đảng sẽ đóng góp thiết thực đối với nhiệm vụ phát triển lý luận phục vụ sự nghiệp xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: vnanet.vn 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, học giả đã tập trung phân tích, trao đổi ý kiến về những thành tựu to lớn mà mỗi Đảng giành được, cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa hai Đảng diễn ra vào thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội XIII và đang thực hiện chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội đề ra. Trung Quốc vừa long trọng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốchoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất là xây dựng toàn diện xã hội khá giả, bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

BBT (Tổng hợp)

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền