Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch Covid-19
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:10
1447 Lượt xem

Chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch Covid-19

TS PHAN TIẾN NGỌC

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến kinh tế - xã hội Việt Nam. Nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, đứt gãy chuỗi cung ứng và tiêu thụ, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào tăng, vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội... Mặc dù đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát cùng với tiến trình đẩy mạnh tiêm chủng vắcxin, nhưng để nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Việt Nam cần phải có chính sách phục hồi kinh tế kịp thời, phù hợp, đúng căn nguyên, đủ liều lượng và thể chế thực thi hiệu quả. Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: đại dịch Covid-19, chính sách kinh tế, phục hồi kinh tế, phát triển bền vững

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền