Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:22
5422 Lượt xem

Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam

TS NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN

Học viện Chính trị khu vực III

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Đầu tư công đóng vai trò quan trọng và quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng, miền. Bài viết làm rõ thực trạng, kết quả thực hiện chính sách đầu tư công ở Quảng Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đầu tư công để phát huy vai trò của đầu tư công, tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Từ khóa: đầu tư công; chính sách đầu tư công; Quảng Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền