Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cạnh tranh chiến lược nước lớn và đối sách của Việt Nam
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:25
6596 Lượt xem

Cạnh tranh chiến lược nước lớn và đối sách của Việt Nam

PGS, TS PHẠM QUỐC THÀNH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc tiếp tục gia tăng với hình thái đa dạng, là vấn đề lớn nhất của thế giới trong thập niên tới. Bối cảnh đó đặt Việt Nam trước những cơ hội và thách thức lớn trong quá trình triển khai chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện. Bài viết tập trung làm rõ bối cảnh cạnh tranh nước lớn hiện nay và dự báo xu hướng, hình thái quan hệ nước lớn trong thời gian tới, gợi mở đối sách của Việt Nam nhằm tranh thủ thuận lợi, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bài viết phản ánh một phần kết quả nghiên cứu của đề tài mã số KX.04.34/21-25.

Từ khóa: cạnh tranh chiến lược; các nước lớn; thập niên thứ ba, thế kỷ XXI.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền