Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:26
6171 Lượt xem

Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á

TS BÙI THANH TUẤN

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thách thức đối với môi trường an ninh Đông Nam Á, rộng hơn là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng ở nhiều cấp độ, có sự đan xen, phức tạp. Việc nhận diện những nguy cơ, thách thức đối với môi trường an ninh Đông Nam Á là cơ sở quan trọng để xác định những giải pháp, chính sách đối phó hiệu quả nhằm tạo dựng môi trường an ninh ổn định, bảo đảm không gian phát triển cho mỗi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Từ khóa: khu vực Đông Nam Á; an ninh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền