Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:27
5887 Lượt xem

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

SAIPHONE PHETBOUNMY

NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quan niệm về năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của Lào. Từ đó làm rõ những yêu cầu, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của tỉnh Bo Kẹo, Lào giai đoạn tới.

Từ khóa: cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền