Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:57
5661 Lượt xem

Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

PGS, TS PHAN VĂN RÂN

ThS NGUYỄN THU HÀ

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Việt Nam - Hàn Quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó đã có hơn 10 năm là đối tác chiến lược; hai nước đang hướng đến Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Bài viết làm rõ nội dung Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và vị trí, vai trò quan trọng của Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; Chính sách hướng Nam mới; Đối tác chiến lược.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền