Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 13:56
4190 Lượt xem

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

GS, TS NGUYỄN HÙNG HẬU

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết này phản bác những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng chủ nghĩa Mác là không phù hợp, không tương thích với những tư tưởng phương Đông, do đó, không áp dụng được đối với những nước phương Đông, trong đó có Việt Nam; bằng cách chỉ ra điểm tương đồng về tư tưởng giữa Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông - đó là cả hai đều đứng trên quan điểm biện chứng về sự phát triển, về mối liên hệ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, đặc biệt là mối quan hệ nhân quả.

Từ khóa: Ph.Ăngghen; phương Đông.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền