Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh hiện nay
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:55
4170 Lượt xem

Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh hiện nay

TS VŨ THỊ PHƯƠNG LÊ

Trường Đại học Vinh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Việc nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học ở Việt Nam đã bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ XX, nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình và có nhiều đóng góp đối với thực tiễn đời sống chính trị của đất nước. Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang đặt ra nhiều thuận lợi và khó khăn trong nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh mới hiện nay.

Từ khóa: nghiên cứu Chính trị học; giảng dạy Chính trị học.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền