Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở một số quốc gia và giá trị tham khảo
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:54
4171 Lượt xem

Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở một số quốc gia và giá trị tham khảo

ThS ÂU THỊ TÂM MINH

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Quản lý nhà nước về dịch vụ công là trách nhiệm và là một trong những lĩnh vực hoạt động cơ bản của mọi nhà nước. Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, hoạt động quản lý và cung ứng dịch vụ công ở các nước trên thế giới đã và đang có nhiều biến đổi. Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, Việt Nam đang tập trung đổi mới quản lý nhà nước về dịch vụ công, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Xinhgapo về vấn đề này có thể gợi mở những giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Từ khóa: dịch vụ công; quản lý nhà nước; Hoa Kỳ; Nhật Bản; Xinhgapo.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền