Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kinh nghiệm liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nội địa của Thái Lan và Malaixia
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:53
4517 Lượt xem

Kinh nghiệm liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nội địa của Thái Lan và Malaixia

TS HỒ THANH THỦY

Viện Kinh tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu và hội nhập quốc tế hiện nay, mối liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm liên kết doanh nghiệp nội địa với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Thái Lan và Malaixia, từ đó gợi mở kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam.

Từ khóa: liên kết doanh nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp nội địa; liên kết doanh nghiệp ở Thái Lan, Malaixia.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền