Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bài học bám sát thực tế, nắm vững quan điểm thực tiễn từ việc thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:08
876 Lượt xem

Bài học bám sát thực tế, nắm vững quan điểm thực tiễn từ việc thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

PGS, TS NGUYỄN VĂN SỰ
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954) một sự kiện làm thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến của ta, nhờ đó mà chiến dịch giành thắng lợi, đó là quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Việc thay đổi phương châm tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, trong đó có bài học “Tôn trọng thực tế, nắm vững quan điểm thực tiễn”. Bài học đó không chỉ có giá trị to lớn đối với thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn có giá trị hiện thực sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: Chiến dịch Điện Biên Phủ; phương châm tác chiến; “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, “đánh chắc, tiến chắc”.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền