Trang chủ
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:35
10858 Lượt xem

Để văn hóa là động lực cho sự phát triển kinh tế ở Việt Nam

PGS, TS VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU

Viện Văn hóa và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Văn hóa và kinh tế là hai lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Nếu kinh tế được xem là nền tảng vật chất của xã hội thì văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Hơn thế, giữa văn hóa và kinh tế có mối quan hệ mật thiết, quy định lẫn nhau. Do vậy, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế là cách thức tối ưu để các quốc gia đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế; đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của văn hóa với tư cách là động lực đột phá cho phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền