Trang chủ
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:36
10582 Lượt xem

Tòa án nhân dân phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS NGUYỄN HÒA BÌNH

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội, hệ thống tòa án nhân dân đã đổi mới và sáng tạo, nỗ lực không ngừng, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bài viết làm rõ những thành tựu đã đạt được và định hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Từ khóa: Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao, Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền