Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:54
9749 Lượt xem

Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga định hình trật tự thế giới mới và những tác động đến Việt Nam

PGS, TS THÁI VĂN LONG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

THS THÁI THANH PHONG

Thành đoàn Hà Nội

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga vừa mang tính hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, vì lợi ích, mục tiêu chiến lược của mỗi nước. Cạnh tranh địa chiến lược giữa ba cường quốc đã và đang tác động đa chiều, định hình trật tự thế giới mới. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ khái niệm cạnh tranh địa chiến lược, đặc điểm chính, xu hướng phát triển của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga, sự tác động từ cạnh tranh giữa ba cường quốc này đối với an ninh, phát triển của Việt Nam cùng những đối sách.

Từ khóa: Địa chiến lược; Mỹ - Trung Quốc - Nga; trật tự thế giới mới.      

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền