Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:33
5282 Lượt xem

Xây dựng các đơn vị báo chí Học viện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Uỷ viên Bộ Chính trị,

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

(LLCT) - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đồng thời, trong không khí toàn hệ thống Học viện đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo tinh thần “trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, Liên Chi hội Nhà báo Học viện tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Đại hội. Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền