Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:46
5966 Lượt xem

Giáo dục lối sống mới cho học sinh, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

NCS LÊ THỊ THANH HOA

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực về lối sống mới và Người luôn quan tâm giáo dục lối sống cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bài viết khái quát quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên và đề xuất những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục lối sống cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; giáo dục lối sống; học sinh, sinh viên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền