Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 16:48
5433 Lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai

TS ĐINH QUANG THÀNH

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Phòng, chống thiên tai bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, thể hiện chủ nghĩa nhân văn sâu sắc. Thực hiện chỉ dẫn của Người, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn là việc làm cần thiết. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh; phòng, chống thiên tai; bảo vệ nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền