Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:31
5653 Lượt xem

Kinh nghiệm và một số đề xuất về đào tạo giảng viên ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN ĐỨC HẢI

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Từ năm 2000 đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trẻ cho Học viện. Các khóa đào tạo đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng tốt, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt về cán bộ; đồng thời giúp Học viện tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị hiện nay. Bài viết tổng kết kinh nghiệm và kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện Chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

Từ khóa: cán bộ trẻ, chương trình đào tạo gảng viên lý luận chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền