Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:32
6557 Lượt xem

Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021- Kết quả và kinh nghiệm

ThS DƯƠNG MẠNH SƠN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Khí Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo Tổng Công ty thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống người lao động. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021 và đúc rút một số bài học kinh nghiệm.

Từ khóa: Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam.  

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền