Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:34
5230 Lượt xem

Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

PGS, TS ĐỖ MINH CƯƠNG

Đại học FPT

TS HOÀNG VĂN CƯƠNG

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Mô hình kinh tế chia sẻ đã bắt đầu xuất hiện trong một số lĩnh vực ở Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã sớm ban hành các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và các hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa có một văn bản hướng dẫn, đánh giá, định vị việc thực hiện kinh doanh theo mô hình này. Trên cơ sở đánh giá tình hình ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ, bài viết đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp quốc gia: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp”, do PGS, TS Đỗ Minh Cương làm Chủ nhiệm.

Từ khóa: kinh tế chia sẻ, mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền