Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:35
6283 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ThS MAI VIỆT BÁCH

Tạp chí Cộng sản

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp (gọi tắt là công tác dân vận chính quyền) có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những năm qua, công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào những thành tựu của công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, thời kỳ mới đòi hỏi công tác dân vận chính quyền cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Từ khóa: công tác dân vận; công tác dân vận chính quyền; quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền