Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:37
5933 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ tác động của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên

ThS ĐỖ QUỲNH HOA

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông,

Đại học Thái Nguyên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Bài viết phân tích thực trạng các khu công nghiệp, công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh Thái Nguyên và một số vấn đề đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường từ tác động của các khu công nghiệp ở Thái Nguyên thời gian qua; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tác động môi trường từ các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Từ khóa: bảo vệ môi trường, khu công nghiệp, tỉnh Thái Nguyên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền