Trang chủ
Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 22:43
7490 Lượt xem

Từ chức trong quan hệ với quyền lực và đạo đức ở các nước phương Tây và gợi mở tham khảo

TS NGUYỄN THỊ MAI CHI

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS PHAN DUY ANH

Trường Đại học Bách khoa,

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 529 (3-2022)

 

Tóm tắt: Trong quan hệ với quyền lực, có thể xem từ chức như là một hành vi nhằm xử lý bất đồng và xung đột trong tổ chức chính trị; trong quan hệ với đạo đức, từ chức được xem như là một hành vi thể hiện sự liêm chính của nhà chính trị. Bài viết tập trung xem xét hành vi từ chức trong quan hệ với quyền lực và đạo đức thông qua nghiên cứu trường hợp các nước Mỹ, Anh, Đức, Phần Lan. Từ những phân tích này, bài viết cũng đề xuất một số gợi mở tham khảo cho việc xây dựng văn hóa từ chức ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: từ chức, từ chức và quyền lực, từ chức và đạo đức.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền