Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:00
5733 Lượt xem

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PGS, TS LÂM QUỐC TUẤN

ThS HÀ VĂN LUYẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, thông qua nhiều cách thức khác nhau, nhân dân đã có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy vậy, hoạt động này cũng bộc lộ một số hạn chế. Bài viết trình bày các ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp để phát huy tốt hơn vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ khóa: Vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng; nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền