Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:01
5728 Lượt xem

Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Dân tộc Việt Nam có truyền thống trọng dụng nhân tài và Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Việc trọng dụng nhân tài của Người đã tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết phân tích quan điểm về nhân tài ngoài Đảng; nghệ thuật dùng người của Hồ Chí Minh; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” của Đảng và Nhà nước hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, nhân tài, nhân tài ngoài Đảng, trọng dụng nhân tài.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền