Trang chủ
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:03
5725 Lượt xem

Giảng dạy lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS, TS TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Từ vị trí, vai trò của các bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT), bài viết tập trung phân tích, nhấn mạnh đóng góp của môn Lịch sử Đảng trong củng cố nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phương pháp, kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cao cấp lý luận chính trị; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền