Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:06
6138 Lượt xem

Cuộc chiến tư tưởng về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu ở một số nước phương Tây

TS NGUYỄN KIM TÔN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,       

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS NGUYỄN THỊ KIM QUẾ

Trường Đại học Cần Thơ

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, là mặt trận mới trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các phong trào cánh tả trên thế giới hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng của những người XHCN trên con đường đi tới CNXH trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, phong trào đấu tranh chống biến đổi khí hậu của những người cánh tả nói chung và những người XHCN nói riêng ở các nước phương Tây luôn vấp phải sự chống đối của các thế lực đối lập, nhất là các thế lực có xu hướng cực hữu trong giai cấp tư sản.

Từ khóa: biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường toàn cầu; phong trào cánh tả ở các nước phương Tây.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền