Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:07
6212 Lượt xem

Đào tạo, bồi dưỡng ý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS PHẠM HƯƠNG TRÀ

Khoa Xã hội học và Phát triển,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tận dụng những thế mạnh của phương thức trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) nhưng hiện nay công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT theo hình thức này còn nhiều vấn đề đặt ra. Bài viết khái quát những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng LLCT trực tuyến.

Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trực tuyến.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền