Trang chủ
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 11:15
6963 Lượt xem

Vị thế, vai trò của Asean ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội trong thách thức

TS NGÔ CHÍ NGUYỆN

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu những biến động địa chính trị ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, bài viết làm rõ những khó khăn, thách thức vị trí, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực; đồng thời phân tích những cơ hội, điều kiện thuận lợi để ASEAN tiếp tục duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực trong những năm tới.

Từ khóa: vai trò của ASEAN, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền