Trang chủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:37
5689 Lượt xem

Thực hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

TS LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG

Trường Đại học An ninh nhân dân

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về an ninh nông thôn và mục tiêu, giải pháp bảo đảm an ninh nông thôn; từ đó, rút ra định hướng vận dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh nông thôn của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân.

Từ khóa: bảo đảm an ninh nông thôn, nông dân, Công an nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền