Trang chủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:43
5413 Lượt xem

Quản trị nhân lực tòa soạn trong điều kiện có biến cố - kinh nghiệm từ Đại dịch Covid-19

TS VŨ TUẤN ANH

ThS LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG

ThS NGUYỄN LƯƠNG DIỆU AN

Học viện Ngoại giao

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan báo chí ở nước ta đã có sự thay đổi đáng kể trong việc quản lý nhân sự để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bài viết làm rõ một số nội dung cơ bản về quản trị tòa soạn và quản trị nhân lực trong điều kiện có biến cố; thực trạng và kinh nghiệm rút ra trong quản trị nhân lực tại các cơ quan báo chí ở nước ta trong đại dịch Covid-19.

Từ khóa: quản trị nguồn nhân lực; cơ quan báo chí; đại dịch Covid-19.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền