Trang chủ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:43
6505 Lượt xem

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945 - 1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

ThS TRẦN HỒNG QUYÊN

Học viện An ninh nhân dân

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, trở thành “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết khái quát vai trò của công tác đối ngoại trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1945-1975; vượt qua khó khăn, đã đạt được những thành quả quan trọng và để lại những bài học kinh nghiệm quý. Từ đó, đề xuất một số giải pháp vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn hiện nay.

Từ khóa: Công an nhân dân Việt Nam; công tác đối ngoại; Đại hội XIII của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền