Trang chủ
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:09
5523 Lượt xem

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền

TS LÊ THỊ CHIÊN

Văn phòng Ban Chỉ đạo 35

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn”(1). Một trong những tâm điểm chống phá là những vấn đề liên quan đến dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; cần nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá để có giải pháp đấu tranh phù hợp.

Từ khóa: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phản bác.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền